Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Om SneFri

Tjenesten gir

 • Enkel løsning for å sikre fremkomst til fritidsboliger vinterstid
 • Redusert brøytebehov som både gir reduserte brøytekostnader og sparer miljøet
 • Hytteeier
  • kan enkelt bestille eller avbestille brøyting
  • får oversikt som viser når brøyting er bestilt
  • kan legge til flere familiemedlemmer som brøytebestillere for sin hytte
 • Hytteforening
  • får automatisk oppdatert kontaktinformasjon til alle hytteeiere
  • får overordnet oversikt over brøytebehovet
  • får mulighet til å fordele brøytekostnader basert på aktivitetsnivå
 • Brøytemannskap
  • får tilgang til kartet som gir all informasjon om behov for brøyting
  • får sin posisjon i det interaktive kartet mens brøyting pågår
  • trenger ikke å bruke tid i forkant av brøytingen for å få oversikt
  • prioritere veier som har størst behov for brøyting ved stort snøfall
  • unngår å brøyte veier som ikke er i bruk
  • får mindre administrasjon og dermed mulighet til å betjene flere hytteeiere

Hvordan fungerer tjenesten