Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Brukermanual brøyteansvarlig

Brøyteansvarlig er person(er) utpekt av hytteforeningen for å

  • hjelpe hytteforeningens hytteeiere til å bestille brøyting
  • hjelpe brøytere med bruk av tjenesten
  • registrere nye hytteeier når hytter skifter eier
  • opprette nye hytter i forbindelse med nybygg
  • legge til eller fjerne brøyteansvarlig
  • uttrekk av overordnet statistikk for behandling i hytteforeningens styre

Brøyteansvarlig sender SMS til 59 44 42 06, som er det samme nummeret som hytteeierne benytter.