Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Avbestille brøyting

SMS-meldinger


Melding Avbestiller brøyting for
<Kodeord> <dato> angitt dag
<Kodeord> <dato-fra-og-med> <dato-til-og-med> angitt periode


Eksempel på meldinger

I eksempelet under er:

 • Kodeordet “LIA” benyttet som kodeord for hytteforeningen “Lia hytteforening”
 • Dagens dato er lørdag 19.12.2020 kl 23:00.
 • Hytteeier Ola Nordmann for “Liaveien 33” er avsender av meldingene

Avbestille brøyting


drawing
Avbestille brøyting for en periode

Merknad

SneFri godtar avbestilling på dager det ikke tidligere er bestilt brøyting for.

Dato kan angis på flere måter:
 • Angi dagnummer, som vist i periode-eksempelet over. Benytt dagnummeret i måneden og SneFri finner automatisk månede og år.
 • Angi dagnummer.månedsnummer og SneFri finner automatisk året. F.eks: 12.5. som gir den 12. mai i inneværende år.
 • Angi dagnummer.månedsnavn og SneFri finner automatisk året. F.eks: 12.mai som gir den 12. mai i inneværende år.
  • Merk: SneFri tolker også de vanlige forkortelsene for månedsnavn, f.eks: aug, for august.
 • Angi dagnummer.månedsnummer.årstall. F.eks 12.5.2021
Skilletegn mellom datoer i perioden kan angis på flere måter
 • 12 15, gir fra 12. til den 15. SneFri tolker også følgende periodeangivelser på samme vis:
  • 12 - 15
  • 12/15
  • 12 / 15
  • 12 til 15