Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Bestille brøyting

SMS-meldinger


Melding Bestiller brøyting for
<Kodeord> kommende helg
<Kodeord> <dato> angitt dag
<Kodeord> <dato-fra-og-med> <dato-til-og-med> angitt periode


Eksempel på meldinger

I eksempelet under er:

 • Kodeordet “LIA” benyttet som kodeord for hytteforeningen “Lia hytteforening”
 • Dagens dato er lørdag 19.12.2020 kl 23:00.
 • Hytteeier Ola Nordmann for “Liaveien 33” er avsender av meldingene

Bestille brøyting for kommende helg


drawing

SneFri finner datoene for kommende helg og registrerer ønske om brøyting for denne helgen

Bestille brøyting for en periode


drawing

SneFri finner registrerer ønske om brøyting for valgt periode

Avanserte funksjoner for hytteeiere

Dato kan angis på flere måter:
 • Angi dagnummer, som vist i periode-eksempelet over. Benytt dagnummeret i måneden og SneFri finner automatisk månede og år.
 • Angi dagnummer.månedsnummer og SneFri finner automatisk året. F.eks: 12.5. som gir den 12. mai i inneværende år.
 • Angi dagnummer.månedsnavn og SneFri finner automatisk året. F.eks: 12.mai som gir den 12. mai i inneværende år.
  • Merk: SneFri tolker også de vanlige forkortelsene for månedsnavn, f.eks: aug, for august.
 • Angi dagnummer.månedsnummer.årstall. F.eks 12.5.2021
Skilletegn mellom datoer i perioden kan angis på flere måter
 • 12 15, gir fra 12. til den 15. SneFri tolker også følgende periodeangivelser på samme vis:
  • 12 - 15
  • 12/15
  • 12 / 15
  • 12 til 15
Verdt å merke seg
 • Det er mulig å bestille brøyting for en dag, f.eks. via lia 12, for å bestille brøyting for den 12.12.2020
 • Bestiller du brøyting for en periode i overgangen til ny måned, kan dagnummer fortsatt benyttes. F.eks lia 27 3. SneFri vil benytte kalenderen og finne sluttdatoen. I dette eksempelet vil Per bestille brøyting fra 27.12.2020 til 03.01.2021.
 • Maksimalt antall dager det er mulig å bestille brøyting for er 31 dager. Denne begrensningen er lagt inn for å sikre at ingen hytteeiere bestiller brøyting over en lengre periode ved en feiltagelse.