Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Brøtekart

Planlegg brøyteturen

Min side for brøytemannskap, app.snefri.no, gir oversikt over brøytebestillinger for hele hytteforeningen. Sirklene viser hvilke hytter som har bestilt brøyting innenfor de neste 5 dagene.

Brøyter har anledning til å navigere i kartet ved å

  • panorere eller sveipe for å bevege seg horisontalt eller vertikalt i kartet
  • zoome inn eller ut for å endre perspektiv

Kart
Eksemplet viser brøytebestillinger fra Lia hytteforening.

Fargekoder på sirkel rundt hytta, indikerer når hytteeier ankommer hytta. Hvor

  • rød indikerer at hytteeier er på hytta eller kommer i morgen
  • oransje indikerer at hytteeier kommer om to dager
  • gul indikerer at hytteeier kommer om tre dager
  • grønn indikerer at hytteeier kommer om fire dager
Kart

Tilsvarende fargekoder er også tilordnet veien frem til hyttene med brøytebestillinger innen de neste 5 dagene.

Noen hytteeiere bestiller etter frist. Disse hyttene blir markert med sort fyll i sirkel tilknyttet aktuell hytte.