Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Bestillingsoversikt i tabellform

Brøytebestillinger

Tabellen gir oversikt over hytter som har en bestilling i løpet av de neste 5 dagene.

Hytter som har sendt bestilling etter frist, vil bli markert i rødt. Dette for å gi brøyter en ekstra varsling for å sikre at brøytingen blir gjennomført.

Kart
Eksemplet viser brøytebestillinger fra Lia hytteforening.