Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Fjern eksisterende bestiller fra din hytte

SMS-melding


Melding Fjerner
<Kodeord> slett eier <mobilnummer til bestiller> en eksisterende bestiller


Eksempel på meldinger

I eksempelet under er:

  • Kodeordet “LIA” benyttet som kodeord for hytteforeningen “Lia hytteforening”
  • Hytteeier Ola Nordmann for “Liaveien 33” er avsender av meldingene

Fjern bestiller


drawing

Fjerner eksisterende bestiller med mobilnummer 12345678 fra din hytte

Merknad

Det må alltid være minst en eier tilknyttet hytta. Hvis siste mobilnummer blir forsøkt fjernet, returnerer SneFri en feilmelding.