Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Hvorfor SneFri

Som hytteforening er det flere årsaker til å benytte tjenesten:

 • Brøyteansvarlig for hytteforeningen får detaljert innsyn i kostnadene i forbindelse med snøbrøyting.
  • Gir datagrunnlag til å vurdere kostnadsfordeling mellom hytteeiere ulikt
 • Velge ulike kostnadsfordelingsløsninger mellom hytteeiere basert på hytteforeningens ønsker. Løsningen gir mulighet til:
  • Jevn fordeling av kostnader
  • Fordeling basert på bruk
  • Soneinndeling basert på lokasjon til hytta
  • Kombinasjon med fast sum og fordeling basert på bruk
 • Kostnadsfordeling mellom hytteeiere basert på bruk kan fordeles basert på:
  • antall døgn med brøytebestilling
  • antall brøytemeter
  • antall brøytemeter vektet på antall aktive brukere på veien
 • Automatisk oppdatert medlemsregister
 • Reduserte brøytekostnader for hytteforeningen
  • Brøytemanskap kjører til hytter hvor det er gjennomført bestilling, unngår dermed brøyting til hytter som ikke er i bruk.
  • Tilbakemeldingssystem som gir hytteeiere beskjed når de bestiller brøyting etter tidsfrist og dermed øker sannsynlighet for at hytteeiere bestiller innenfor tidsfrist. Brøytemannskapet kan dermed unngå flere turer til samme område.
  • Avbestillingsløsning for å redusere unødvendig brøyting
 • Få månedlige rapporter som gir innsikt i
  • Antall bestillinger pr hytte
  • Antall bestillinger utført etter frist
 • Sette opp nye hytteforeninger selv eller få gratis hjelp til oppsett
 • Oppdatere med nye hytter etter hvert som hyttefeltet vokser
 • Deaktivere hytter som ikke skal være med på brøyteordningen

Brøyteansvarlig kan gjennomføre følgende oppgaver:

 • Se periodiske rapporter
 • Foreta eierskifte på eksisterende hytter
 • Registrere nye hytter
 • Legge til ekstra hytteeiere
 • Legge til eller slette andre brøyteansvarlige for hytteforeningen

Se brukermanual for mer informasjon

Merknad

SneFri anbefaler at veiene i hyttefeltet holdes fri for snø pga behov for akutt tilkomst ved f.eks brann og pga at snøen ikke skal bli for hard. Hard snø vil kreve eksta tid og kostnader for å fjerne.