Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Brukermanual brøytemannskap

Som brøytemannskap får du en enkel oversikt over brøytebehovet til hytteforeningene. Du får tilgang til et interaktivt kart for å se hvilke hytter som ønsker brøyting. Løsningen sikrer at hytteeier bestiller brøyting i god tid slik at du får planlagt turen og dermed redusert drivstofforbruk. Har du ansvar for brøyting i flere hytteforeninger, får du opp en total statusoversikt over alle bestillinger i det interaktive kartet.

Web-funksjoner for brøytemannskap

For å få tilgang til brøytebestillinger registrert på hytteforeninger som du er ansvarlig for, må du identifisere deg ved å logge inn via Vipps Logg Inn.

Her finner du mer informasjon om Vipps Logg Inn?

Når du logger deg inn med Vipps Logg Inn, vil systemet registrere følgende informasjon om deg:

 • Telefonnummer
 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Fødselsdato

Tilgjengelige funksjoner etter innlogging

Kart for planlegging

Min side for brøytemannskap, app.snefri.no, gir oversikt over brøytebestillinger for hele hytteforeningen. Sirklene viser hvilke hytter som har bestilt brøyting innenfor de neste 5 dagene.

Brøyter har anledning til å navigere i kartet ved å

 • panorere eller sveipe for å bevege seg horisontalt eller vertikalt i kartet
 • zoome inn eller ut for å endre perspektiv
Når ankommer hytteeier

Fargekoder på sirkel rundt hytta, indikerer når hytteeier ankommer hytta. Hvor

 • rød indikerer at hytteeier er på hytta eller kommer i morgen
 • oransje indikerer at hytteeier kommer om to dager
 • gul indikerer at hytteeier kommer om tre dager
 • grønn indikerer at hytteeier kommer om fire dager

Tilsvarende fargekoder er også tilordnet veien frem til hyttene med brøytebestillinger innen de neste 5 dagene.

Noen hytteeiere bestiller etter frist. Disse hyttene blir markert med sort fyll i sirkel tilknyttet aktuell hytte.

Navigasjon

Ved aktivering av kartet med navigasjon, vil brøytemannskapet få tilgang til brøytestatus for alle hytteforeningene brøyter er ansvarlig for. Kartet er alltid sentrert rundt lokasjon til enheten/mobilen.

Navigering kan aktiveres og deaktiveres via knappene:

 • Tracking er aktivert.
  Kart
 • Tracking er ikke aktivert.
  Kart

For å unngå at enheten går i svart/slår seg av etter interaktivitet:

 • Enheten slår seg ikke av.
  Kart
 • Enheten slår seg av etter inaktivitet.
  Kart
Bestillingsoversikt i tabellform

Tabellen gir oversikt over hytter som har en bestilling i løpet av de neste 5 dagene.

Hytter som har sendt bestilling etter frist, vil bli markert i rødt. Dette for å gi brøyter en ekstra varsling for å sikre at brøytingen blir gjennomført.

Alle brøytebestillinger

Ved spesielle situasjoner vil brøytemannskap ha behov for å undersøke når en bestilling er gjennomført. Ved hjelp av SMS-dialogfunksjonen vil brøytemannskap få innsyn i alle SMS meldinger og kvitteringsmeldinger for aktuell hytteforening.