Back to top
SneFri

Enkel tjeneste for å bestille brøyting

Brukermanual hytteeiere

Med denne løsningen kan du enkelt og raskt sende inn bestilling for brøyting ved hjelp av en enkel SMS-melding. I tillegg har vi også inkludert et webgrensesnitt som gir deg ekstra funksjonalitet og oversikt over dine bestillinger. Dette betyr at uansett om du er på farten eller hjemme foran datamaskinen, så har du tilgang til å bestille brøyting. I denne bruksanvisningen går vi gjennom trinnene for å bruke løsningen, slik at du kan få mest mulig ut av den.

Hytteeiere sender enten SMS til 59 44 42 06, eller benytter webløsningen app.snefri.no.

For at brøytemannskapet skal kunne utføre brøytingen best mulig, bør brøytebestillingen sendes to døgn før ankomst. Bestillinger som sendes etter frist vil bli markert som “Sen bestilling”, både i kvitteringsmelding og i løsningen. For bestillinger som kommer for sent, er det ingen garanti for at brøytingen blir utført. Jo senere bestillingen blir sendt dess lavere sannsynlighet er det for at brøytingen blir utført. Viktig at frist blir overholdt for å holde brøytekostnadene nede! Se Brukermanual for brøyter for innsikt i hvordan brøyter får tilgang på brøytebestillingene.

Bruk av SMS-løsningen

Bruk av vår løsning for å bestille brøyting via SMS er enkelt og praktisk for hytteeiere som ønsker å få utført brøyting av sin eiendom. Følgende trinn viser hvordan du kan bruke løsningen:

 1. Sjekk at mobilnummeret ditt er tilknyttet hytta, ved å logge inn på webløsningen app.snefri.no
 2. Hvis mobilnummeret ditt ikke er tilknyttet, må du enten kontakte:
  • Hytteeier, hvis du skal overta ansvaret for hytta eller om du skal legges til som bruker av hytta
  • Brøyteansvarlig i hytteforeningen hvis du er ny eier av hytta og ikke får hjelp av nåværende hytteeier. Skjema for kontakt med brøyteansvarlig
 3. For å bestille brøyting, send en SMS til SneFri, til 59 44 42 06. For detaljer, se under for tilgjengelige SMS-funksjoner.
 4. SneFri vil automatisk registrere brøytebehovet og sende en kvitteringsmelding tilbake til deg som bestiller.
 5. Hvis SneFri ikke skjønner meldingen din, vil du motta en kvitteringsmelding med informasjon om at meldingen ikke er forstått riktig.
 6. Om du ikke mottar kvitteringsmelding, prøv vår webtjeneste for å se status på bestillingen, evt. gjennomføre bestilling rett i webløsningen.
 7. Husk at det er kun brukere med mobilnummer tilknyttet hytta som kan bestille brøyting.

Ved å bruke vår løsning kan du enkelt og raskt bestille brøyting, og du vil alltid få en bekreftelse på at bestillingen er mottatt.

For å bestille brøyting, er det flere muligheter, men den enkleste løsningen er å benytte dagnummer for når du kommer og når du drar. Dagnummer er dato uten måned og år. Dagnummer for 28.5.2023 er 28.

Kommer du fredag 17.3.2023 og drar søndag 19.2.2023. Send følgende bestilling:

17 19

Løsningen finner automatisk måned og år basert på dagens dato.

 • Er dagens dato 17.3.2023 og du sender meldingen “17 19” så bestiller du brøyting for 17.3.2023 til 19.3.2023
 • Er dagens dato 18.3.2023 og du sender meldingen “17 19” så bestiller du brøyting for 17.4.2023 til 19.4.2023
 • Er dagens dato 28.3.2023 og du sender meldingen “30 1” så bestiller du brøyting for 30.3.2023 til 1.4.2023

Har du flere hytter tilknyttet SneFri.no, må du angi hvilken hytte du bestiller brøyting for ved å angi kodeordet for hytteforeningen. Har du f.eks. to hytter, en i hytteforening Lia og en hytte i hytteforening Hornet, send følgende melding for å bestille brøyting til hytta i Lia hytteforening:

Lia 17 19

Web-funksjoner for hytteeier

Ved å logge inn på app.snefri.no får du tilgang til:

 • Kalender som viser kommende og tidligere brøytebestillinger
 • Bestille eller avbestille brøyting
 • Registrere kontaktperson for hytta i forhold til hytteforeningen
 • Legge til eller fjerne brukere som kan bestille eller avbestille brøyting
 • Se lokasjonen til hytta på et kart

For å sikre at dine bestillinger ikke blir tilgjengelig for uvedkommende, må du identifisere deg via Vipps Logg Inn. Her finner du mer informasjon om Vipps Logg Inn?

Når du logger deg inn med Vipps Logg Inn, vil hytteforeningen få tilgang til følgende informasjon om deg:

 • Telefonnummer
 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Fødselsdato

Hytteforeningen vil dermed ha et oppdatert medlemsregister for alle hytteeiere som logger seg inn i løsningen.

Min side hytteeier #1

Min side for hytteeier, app.snefri.no, gir oversikt over brøytebestillinger samt mulighet til å bestille eller avbestille brøyting.

Klikk på kalenderen for å velge starttidspunkt for bestilling/avbestilling.

Bestill/avbestill brøyting

Feltet “Fra” angir dato for start bestilling.

Feltet “Til” angir dato for bestillingens sluttdato.

Knapp “-” endrer dato en dag tilbake i tid. Knapp “+” endrer dato med en dag frem i tid.

Bruk knappene “Varighet dager” som snarvei til å sette varighet på bestillingen. Varighet endrer sluttdato for bestillingen.

Gjennomfør bestilling aller avbestilling ved å velge knappene “Bestill” eller “Avbestill”. For å avbryte, velg “x” i øvre høyre hjørne.

Merk: Det ikke mulig å avbestille brøyting tilbake i tid. Siste sluttdato for bestilling er 30 dager fra dagens dato.

Min side hytteeier #2

Hytteeier får oversikt over hvilke andre eiere som er registrert som hytteeiere.

Hytteeiere kan også legge til nye eiere.

Legg til ny hytteeier

Angi telefonnummer til ny eier, og trykk “Registrer”. For å gi vedkommende en enkel start med å bestille brøyting, oversend følgende lenke bruksanvisning hytteeier.

Administrer hytteeier #1

Når ny eier er lagt til, har ny eier mulighet til å gjennomføre bestilling av brøyting.

Administrer hytteeier #2

Alle som er tilknyttet en hytte kan legge til og slette brukere av tjenesten for aktuell hytte.

Hytteeiere kan angi hvem som er hovedeier og dermed hovedkontakt for hytteforeningen for all kommunikasjon.

Min side hytteeier #3

Min side for hytteeiere inneholder et kart som viser posisjon til hytta.